Derde pilot GO!

Derde pilot GO!

Vriendenfonds

Arnhemse fondsen steunen 3e pilot kinderobesitasproject GO!

Het Rijnstate Vriendenfonds heeft voor het project GO! Gezond Onderweg een viertal subsidies ontvangen van verschillende Arnhemse stichtingen.  In totaal is bijna €  123.400,- toegekend door Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Het Arnhems Fonds Achterstandswijken. Dankzij deze royale bijdrages, die worden uitgekeerd in 2016 en 2017, kan het project GO! van start in een 3e wijk in Arnhem om ook daar het groeiende probleem van ernstig overgewicht en obesitas bij kinderen een halt toe te roepen.

GO! Gezond Onderweg is een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl. Deze aanpak is voortgekomen uit een samenwerking tussen Gemeente Arnhem, Menzis, Rijnstate, VGGM en GEZ Malburgen. In mei 2014 is de eerste pilot van GO! in Malburgen van start gegaan en de eerste resultaten lijken positief. In maart van dit jaar is mede dankzij sponsoring vanuit het Regionaal Innovatiefonds ook een tweede pilot van start gegaan in Zetten/Herveld (Gemeente Overbetuwe). Om te komen tot valide wetenschappelijke resultaten en een gedegen implementatiestrategie, wordt nu ook een derde pilot in de Gemeente Arnhem gestart in de wijk Presikhaaf. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe GO! opgeschaald kan worden in de regio en hoe structurele financiering kan worden vormgegeven.

Multidisciplinaire aanpak kinderobesitas
In regio Arnhem hebben de kinderartsen, de huisartsen, jeugdartsen, kinderwerkers, kindergezondheidscoaches, fysiotherapeuten, diëtistes, psychologen en maatschappelijk werkers de handen in één geslagen om overgewicht en obesitas te lijf te gaan. Een aanzet tot een duidelijk en vast geprotocolleerd multidisciplinair en wijkgericht behandelprogramma voor de signalering en behandeling van kinderen met overgewicht en obesitas is gemaakt. GO! heeft een langdurige aanpak die in elk geval 2 jaar beslaat. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 0 en 19 jaar met overgewicht en obesitas graad I, II en III (met of zonder co morbiditeit of risicofactoren), inclusief gezinsleden. Spin in het web in deze netwerkorganisatie is de kindergezondheidscoach die het kind op drie assen behandelt, namelijk: beweging, voeding en psychologische coaching.

Inzet van de interventie GO! leidt tot versterking van eigen kracht, eigen regie en een versterking van het sociale netwerk van de doelgroep. In het huidige systeem is de zorg voor deze doelgroep niet goed geregeld, terwijl obesitas direct psychische en somatische gevolgen heeft en kan uitmonden in ernstige ziekten als diabetes type 2 en hartfalen. Dit leidt tot enorm hoge zorgkosten en een lage kwaliteit van leven. De kindergezondheidscoach zorgt voor een effectieve multidisciplinaire behandeling van kinderen én hun gezinsleden dichtbij in de wijk, vanuit een ketenbenadering in samenwerking met alle betrokken disciplines. Het volledige maatschappelijke rendement (zowel medisch als economisch) wordt uiteraard pas bereikt nadat deze breed toegepast wordt, ofwel: na brede opschaling.