Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Kwaliteit
Sinds de start in 2012 is GO! ge├»mplementeerd 5 wijken van 3 gemeenten. Eind 2022 zijn dat 13 kernen van 5 gemeenten. GO! spant zich in voor innovatie en een continue kwaliteitsverbetering van het programma. We verbeteren de mogelijkheden tot opschalen zodat de aanpak kan landen op verschillende plekken in de regio. We investeren in het professionaliseren onze kindergezondheidscoaches en lokale co├Ârdinatoren. Daarnaast wil GO! de impact van het coachen vergroten met de inzet van serious gaming. En net de opzet van een learning community vergroten we effectiviteit van het netwerk.

Care for Obesity
GO! is bij 1 van de 8 landelijke VWS proeftuinen van Care for Obesity (C4O). In het kader van het Nationaal Preventie Akkoord worden deze proeftuinen opgeschaald naar 35 gemeenten. GO! heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de landelijke ketenaanpak Overgewicht Kinderen. Natuurlijk voldoet de aanpak van GO! aan de eisen die in de landelijke aanpak zijn beschreven.

Gelderse Parel
GO! is de succesvolle aanpak voor kinderobesitas.

Maatschappelijke Waarde
In 2017 en 2018 is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd om de kosten en baten van het programma te bepalen. Deze MKBA is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met Society Impact. De conclusie uit deze MKBA is dat bij de huidige inzet en effectiviteit van GO! de te verwachten maatschappelijke baten ongeveer 4 tot 8 keer zo hoog zijn als de maatschappelijke kosten. Uitgaande van een groep van 100 kinderen zijn de totale toekomstige maatschappelijke baten geraamd op 1,3 tot 2,1 miljoen euro. Hier staat een investering van 0,3 miljoen euro tegenover. De volledige MKBA is openbaar gemaakt en hier te vinden.