Over obesitas

Over obesitas

Overgewicht, obesitas en obees zijn medische termen die de schade en effecten weergeven op iemands gezondheid met het hebben van teveel lichaamsvet. De mate van het (ernstig) overgewicht wordt vastgesteld door de Body Mass Index (BMI) en wordt berekend met behulp van de lengte en het gewicht.

Bekend is dat (ernstig) overgewicht op jeugdige leeftijd gerelateerd is aan overgewicht op volwassen leeftijd en dat volwassenen, die als kind last hadden van obesitas, meer kans hebben om ziek te worden en sneller risico op sterfte hebben, onafhankelijk van hun gewicht op volwassen leeftijd. Om deze redenen wordt overgewicht beschouwd als een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen. Obese kinderen hebben een aanzienlijk risico op psychische en lichamelijke ziekte en worden vaak obese volwassenen. (bron: www.NHG.org)
Voorbeelden van ziektes die kunnen ontstaan door obesitas zijn hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Obesitas wordt omschreven als een chronische ziekte.

Hoe ontstaat obesitas?

Overgewicht ontstaat in verreweg de meeste gevallen door een combinatie van verkeerde voedingsgewoonten en te weinig beweging. Het voorkomen en behandelen van overgewicht hangt sterk samen met een gezonde leefstijl.

Het kunnen we obesitas aanpakken?

Overgewicht en obesitas worden vaak op een negatieve en beledigende manier gebruikt. Dit helpt niet bij het aanpakken van het probleem en mensen met overgewicht leiden hier onder. Het is juist goed om hier open, eerlijk en gevoelig mee om te gaan. Het is juist stoer als ouders en kinderen dit probleem aan willen pakken!