White triangle top

Ik ben zorgprofessional

GO! is er speciaal voor kinderen met (ernstig) overgewicht in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Onze wijk- en kerngerichte aanpak wordt uitgevoerd door lokale zorgprofessionals binnen een netwerksamenwerking tussen nulde-, eerste- en tweedelijnszorg. De zorgprofessionals werken nauw samen met andere hulpverleners en maatschappelijke partijen in de wijk/kern. De handen worden ineengeslagen om overgewicht en obesitas te lijf te gaan. Door de multidisciplinaire en geprotocolleerde aanpak is GO! succesvol en is er vanuit de deelnemers een betere zorgervaring.

Visie
Jeugdartsen, huisartsen en kinderartsen worden in toenemende mate geconfronteerd met kinderen met overgewicht en obesitas en zelfs al met de gevolgen hiervan, zoals diabetes en andere cardiovasculaire risico’s. GO! wil het tij keren en de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg garanderen in de toekomst. GO! staat voor gezond onderweg.

Effectief voorkomen en tegengaan van overgewicht
Het voorkomen en behandelen van overgewicht hangt sterk samen met een gezonde leefstijl. Een recente meta-analyse met betrekking tot behandelmodaliteiten toonde aan dat gecombineerde leefstijlinterventie gericht op gedrag effectief is en kan leiden tot gewichtsafname.

Hoe werkt GO! binnen het zorgsysteem?
In het huidige zorgsysteem ontvangen zwaarlijvige kinderen geen of in beperkte mate (niet effectieve) zorg. GO! werkt anders. Om adequaat op het toenemende probleem in te spelen zetten we een kindergezondheidscoach in die over de verschillende zorglijnen heen werkt. De coach heeft een brugfunctie tussen nulde-, eerste- en tweedelijns zorg en verschillende hulpverleners en maatschappelijke partijen. De coach heeft dus een groot netwerk om zich heen om de kinderen zo optimaal mogelijk te behandelen of waar nodig gericht te verwijzen. Bijkomend voordeel is dat de kindergezondheidscoach betrokken is bij de signalering en begeleiding van kinderen met milde mate overgewicht die voornamelijk in de nuldelijn begeleid worden.

Bij GO! gaat het om een netwerksamenwerking tussen de verschillende zorglijnen, waarmee de interventie zeer geschikt is om uit te voeren vanuit een Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ) of gezondheidscentrum. Dit is echter niet noodzakelijk.

Wat doen we voor het kind
De kindergezondheidscoach behandelt het kind op drie assen, namelijk beweging, voeding en mentale coaching. Ook het gezin wordt bij de behandeling betrokken. De coach heeft te allen tijde overzicht over de inzet en aanpak van de deelnemer en kan indien nodig gericht doorverwijzen. Door deze integrale aanpak, en omdat de zorg dichtbij in de wijk wordt aangeboden, hebben de deelnemers een betere kwaliteitservaring. Daarnaast vindt er gezondheidswinst plaats en is er een verbetering van de kwaliteit van zorg. De baten die behaald worden door de daling van zorgkosten worden later dit jaar gepubliceerd op deze website.

Quotes van zorgprofessionals:
‘Samenwerken in de zorg is niet altijd eenvoudig omdat iedereen gebonden is aan tijd, regels, normen en belangen. Ik ben er trots op dat we bij GO! het belang van het kind voorop zetten.’

GO! is een schitterend zorgprogramma binnen onze GEZ. Jongeren en jeugd zijn voor ons een nieuwe doelgroep om multidisciplinair mee te werken’, aldus GEZ manager Liane Ermstrang.

GO moet onderdeel gaan uitmaken van de zorg voor kinderen met overgewicht.’
‘Wat maakt GO sterk: teamwork’, 
aldus jeugdarts Safina Schetters-Mouwen
.