Ons team

Ons team

Het initiatief voor GO! is ontstaan in de samenwerking tussen kinderarts Petra van Setten (Rijnstate), huisarts Sonay Zainalabedin (Malburgen GEZond), jeugdarts Safina Schetters-Mouwen (GGD Gelderland Midden) en kindergezondheidscoach Marjolein Postma. Het viel hen op dat obese kinderen in het huidige zorgsysteem geen of niet effectieve begeleiding ontvangen. Rondom het thema obesitas hebben zij samen de programma-inhoud van GO! gevormd. Inmiddels is het succes van GO! te danken aan een groot team gevuld met expertise, enthousiasme en betrokkenheid.

Petra van Setten
Medisch Programmamanager
Locatie Velp

Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?

Iedereen die geïnteresseerd of betrokken is in GO! kan bij mij terecht voor (medisch) inhoudelijke vragen over onze unieke integrale netwerk aanpak.

Wat betekent Gezond Onderweg zijn voor jou

Samen toewerken naar een gezonde, fitte populatie jongeren!

Marc Rinkes
Programmamanager
Locatie Velp

Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?

Voor het mogelijk maken van de start van GO! in jouw omgeving!

Wat betekent Gezond Onderweg zijn voor jou

Door vanuit de directe omgeving met kind en gezin aan een gezondere leefstijl te werken leveren we een concrete bijdrage aan belangrijke innovatie van de zorg.

Marjolein Postma
Senior Kindergezondheidscoach
Locatie Velp

Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?

Voor informatie over de werkwijze en begeleiding van GO!

Wat betekent Gezond Onderweg zijn voor jou

Een heel mooi project dat klein en vanuit betrokkenheid is gestart. Dat zich nu ontwikkelt naar een mogelijkheid voor begeleiding in leefstijl voor alle kinderen, jongeren en hun gezin. Ieder kind heeft recht op een leefstijl waarin het zich gezond, gelukkig en blij voelt.