Gemeente Lingewaard

Partners en sponsoren

GO! helpt kinderen en jongeren met overgewicht naar een gezondere leefstijl. Dat doen we omdat we vinden dat het tij van steeds dikker wordende jongeren gekeerd moet worden. Met een integrale aanpak, over individuele zorgverleningsinstanties heen, strijden we tegen overgewicht en inherente ziekten als diabetes en hartfalen. Deelt u onze visie? Steun ons dan.

Draagvlak van GO!
GO! is opgezet vanuit verschillende stakeholders, die allen vanuit het maatschappelijke belang ‘gezondheidsbevordering’ betrokken zijn. Voor gemeente, zorgverzekeraar, GGD, ziekenhuis en gezondheidscentra is binnen GO! een belangrijke rol weggelegd. Door een innovatieve behandeling en lange termijn begeleiding wordt een blijvende gedragsverandering nagestreefd.
Naast de stakeholders wordt de ontwikkeling en eerste opschaling van GO! mede mogelijk gemaakt door verschillende fondsen en sponsoren. Sinds de pilot (in de wijk Malburgen) van GO! zijn de volgende stakeholders betrokken:
- Gemeente Arnhem
- Menzis zorgverzekeraar
- GGD Gelderland Midden
- Malburgen GEZond
- Rijnstate

In gezamenlijkheid en met hulp van sponsorgelden en subsidies, hebben zij GO! ontwikkeld en vormgegeven.

Andere partners en sponsoren
Naast de bovenstaande stakeholders zijn er ook veel andere partijen en sponsoren betrokken. Ieder zet zich op zijn eigen manier in voor het kind met obesitas. Resto VanHarte biedt voor alle deelnemende kinderen van GO! meerdere kookworkshops aan. Zij voeren de gezonde leefstijl in de praktijk door in de keuken.

Daarnaast is GO! financieel mogelijk gemaakt door: Dullertstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, RABO Stimuleringsfonds, Stichting Rijnkind, Arnhems Fonds Achterstandswijken, Rabobank Overbetuwe en het Regionaal Innovatiefonds.

Het beschikbaar stellen van materialen voor GO! wordt mogelijk gemaakt door: Media Markt, de Lionsclub Arnhem, Cool Bear en Decathlon.

Wilt u ook uw betrokkenheid tonen of meer informatie over de mogelijkheden om GO! te ondersteunen? Neem dan contact op met: info@go-nl.nl of 06-23 27 64 30