Organisatie

Het oorspronkelijke initiatief voor GO! is vanuit kinderarts Petra van Setten van Rijnstate en huisarts Sonay Zainalabedin van Malburgen GEZond genomen. De huisarts had over het thema obesitas al contacten met jeugdarts Safina Schetters-Mouwen van de GGD Gelderland Midden. Samen met kindergezondheidscoach Marjolein Postma hebben ze de inhoud van GO! gevormd.

Stuurgroep
Om vanuit het initiatief van GO! goede pilots neer te kunnen zetten, is er vanuit de stakeholders een stuurgroep gevormd. De stuurgroep bestaat uit de volgende organisaties: gemeente Arnhem, Rijnstate, Malburgen GEZond, GEZ Midden BetuweGGD Gelderland Midden, Menzisgemeente Overbetuwe en HAN/Avans. De stuurgroep stelt de kaders van GO! vast en zoekt actief naar samenwerkingsmogelijkheden met betrokkenen en in de eigen organisaties. Zij handelen dus “over de grenzen” van hun eigen organisatiebelang. De stuurgroep denkt ook na over mogelijkheden om GO! verder te professionaliseren en uit te rollen.

Projectteam
Het projectteam van GO! voert het vastgestelde beleid van de stuurgroep uit. In samenspraak zorgen zij voor de uitvoer van het behandelprogramma voor kinderen met obesitas en hun gezin. Zo zorgen de projectmanagers Karin Ruiter (algemeen) en Petra van Setten (medisch-inhoudelijk) voor dagelijkse sturing en van het gehele project en zijn zij de schakel tussen de stuurgroep en het projectteam.

Verder bestaat het projectteam uit de kwartiermaker, de projectmedewerker en de kindergezondheidscoaches. In gezamenlijkheid zorgen zij ervoor dat de drie pilots van GO! geïmplementeerd en uitgevoerd worden . Dit houdt in dat er per locatie van GO! een projectgroep geformeerd wordt en GO! structureel neergezet wordt in een wijk of kern. De uiteindelijke begeleiding van het kind en het gezin van twee jaar gebeurt door de kindergezondheidscoach.

De organisatie van GO! ziet er als volgt uit:

*Het is niet uit te sluiten dat we door de dynamiek van GO! namen vergeten zijn. We zijn uiteraard iedereen dankbaar voor hun bijdrage. Dankzij velen is GO! nu zo ontwikkeld zoals het er nu uitgevoerd wordt.