GGD Gelderland-Midden

GGD Gelderland-Midden

Alle jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om zich tot gelukkige en gezonde volwassenen te ontwikkelen. Dit doel van de Jeugdgezondheidszorg wordt samen met GO! gerealiseerd!
GGD Gelderland-Midden doet mee aan GO! omdat gezinnen en jongeren zo geholpen worden om een gezonde leefstijl te ontwikkelen voor nu en toekomstige generaties. Zo worden verdere gezondheidsrisico’s voorkomen zoals chronisch overgewicht en obesitas. De kindergezondheidscoach bij GO! geeft deskundig advies op maat voor kwetsbare jongeren/gezinnen.
Binnen GO! werken professionals uit diverse aandachtsgebieden nauw samen. Dit zorgt ervoor dat de communicatie onderling kort en vlot verloopt en dat een kind minder makkelijk tussen wal en schip valt. En als het nodig is kan er worden meegekeken vanuit een andere deskundigheid.
Door het behandelingstraject wat GO! inzet wordt de gedragsverandering blijvend en is er meer kans op succes voor jongeren.

De GGD Gelderland-Midden is werkzaam in 16 gemeenten en maakt deel uit van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is onderdeel van de GGD en heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit Publieke Gezondheid bieden gemeenten aan alle jongeren van 0-18 jaar het Basispakket jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jaar  aan.
De Jeugdgezondheidszorg is een 0-lijns zorg wat betekent dat wij ons op preventie en signalering richten. Jongeren worden door de JGZ op verschillende leeftijden gezien en onderzocht waarbij meten en wegen een belangrijk onderdeel is.

GGD Gelderland-Midden website bekijken?

Bekijk de website

Andere Partners