GEZ Midden Betuwe

GEZ Midden Betuwe

In de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners in Midden Betuwe staat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg centraal. In gezamenlijkheid streven we naar een compleet, vraag gestuurd en geïntegreerd zorgaanbod. We maken daarbij gebruik van elkaars complementaire expertise en middelen. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk aanbod van eerstelijnszorg, lokaal georganiseerd met de lokaal gevestigde zorgverlener.

Goed georganiseerde, goed bereikbare en herkenbare eerstelijnszorg in Midden Betuwe waar de zorgvraag van de patiënt geïntegreerd wordt benaderd en behandeld door de lokale zorgverleners.

Stichting Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe heeft met patiënten, eerstelijns zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders afspraken gemaakt over het leveren van kwalitatief goede zorg voor patiënten met een chronische aandoeningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in zorgprogramma´s. De zorgverleners in Midden Betuwe hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om diverse zorgprogramma’s te ontwikkelen. In ieder zorgprogramma staat zorg voor een patiënt beschreven, hoe de planning er uitziet voor de patiënt en hoe en door wie deze zorg wordt geleverd. GO! is een van de zorgprogramma’s die wij  bieden voor kinderen met overgewicht. Een programma waarbij de kindergezondheidscoach een centrale rol heeft en de samenwerking zich strekt tot en met de kinderartsen in het ziekenhuis en toch voor de patiënt een overzichtelijk programma is, op maat.

foto GEZ Midden Betuwe

 

GEZ Midden Betuwe website bekijken?

Bekijk de website

Andere Partners