Reactie van GO! op artikelen NRC Handelsblad over overgewicht bij kinderen

Reactie van GO! op artikelen NRC Handelsblad over overgewicht bij kinderen

Met veel belangstelling hebben we het drieluik van het NRC Handelsblad gelezen over kinderen met overgewicht. Het probleem zelf, de rol van ongezonde leefstijl en sociaal economische status, de schrijnende voorbeelden en de aanpak om overgewicht tegen te gaan (generiek en specifiek) komen sterk naar voren in deze artikelen van het NRC.

Ons programma GO!, inmiddels succesvol geïmplementeerd in twee wijken in en om Arnhem en wijk nummer drie gaat in januari 2017 van start, heeft de generieke- en specifieke aanpak geïntegreerd in 1 programma. GO! is een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl.

Kernpijlers van GO! zijn: 1.Ketenzorg: jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen, kinderwerkers, kindergezondheidscoaches, fysiotherapeuten, diëtistes, psychologen en maatschappelijk werkers hebben de handen in één geslagen om overgewicht bij kinderen te lijf te gaan. Een duidelijk en vast geprotocolleerd multidisciplinair en wijkgericht behandelprogramma voor de signalering en behandeling van kinderen met overgewicht is gemaakt. GO! heeft een langdurige aanpak die in elk geval 2 jaar beslaat. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 0 en 19 jaar met overgewicht en obesitas graad I, II en III en hun gezinsleden.

2.De kindergezondheidscoaches zijn de eindverantwoordelijke “case-managers”: zij zijn de spin in het web in deze ketenzorg en begeleiden kind en ouders op drie assen, namelijk: gezonde voeding, bewegen en ontspanning.  Kwaliteit van leven (“je lekker in je vel voelen”) staat voorop. Het mooiste compliment dat de coaches kunnen krijgen en daar zit ook hun kracht “het is leuk om naar Marjolein te gaan” en dat gebeurt zeer regelmatig.

3.Inbedding in bestaande structuren in de wijk: GO! zoekt actief in elke wijk naar passende samenwerkende partijen met wie zij de gezonde boodschap kan brengen. Scholen alwaar voorlichting wordt gegeven, peuterspeelzalen alwaar moeders en hun kinderen voorlichting krijgen, de moskee waar de kinderen van vrijdagavond tot en met zondag verblijven en ook eten, sportclubs, winkels (o.a. Mediamarkt die inmiddels alle ongezonde producten bij de kassa uit hun schappen weert), JOGG ed. GO! heeft een structureel samenwerkingsverband met RestovanHarte: elk kind neemt samen met ouders en andere kinderen in het gezin 4x in 2 jaar deel aan een kookworkshop. Hierbij staat weliswaar plezier voorop, maar juist ook het bereiden van een lekkere en gezonde maaltijd wordt gepropageerd. Ook op het gebied van bewegen heeft GO! vaste partners waar zij mee samen werkt. Iedere 6-8 weken vindt onderling overleg plaats over kinderen waarbij resultaat uitblijft; in dit overleg nemen deel de kindergezondheidscoaches, betrokkenen vanuit wijkgebiedsteams, 1 van de artsen en zo nodig andere disciplines. Oorzaken van uitblijven van succes worden opgespoord en plan van aanpak opgesteld en na van verloop van tijd geëvalueerd.

4.De GO! aanpak is voortgekomen uit een samenwerking tussen Gemeente Arnhem, Menzis, VGGM, GEZ Malburgen, Rijnstate en kennisinstelling (HAN). Zoals ook in het NRC-artikel naar voren komt was er tot op heden geen structurele financiering van preventieve maatregelingen, langdurige begeleiding of voedingsondersteuning. Wij zijn er trots op dat in onze regio zowel de gemeente als ook zorgverzekeraar Menzis “GO!” op hun beleidsagenda voor de toekomst hebben gezet. En niet alleen dat, zij nemen de verantwoordelijkheid op zich om een aanzet te geven tot structurele financiering van GO! Terwijl GO! in onze pilot wijk Malburgen de eerste 2 jaren gefinancierd werd uit sponsor- en subsidie gelden, wordt de financiering van de continuering van GO! in deze wijk inmiddels structureel verzorgd door de gemeente en Menzis. Kortom in onze regio hebben hulpverleners, artsen, gemeente en zorgverzekeraars al een omslag in hun denken gemaakt en de daad bij het woord gevoegd.

Resultaten GO! De resultaten van de afgelopen 1.5 jaar zien er veelbelovend uit. Wij zijn in staat gebleken GO! in verschillende wijken te implementeren op een dusdanige manier dat het netwerk staat en op elkaar ingespeeld is. En dat de BMI van de kinderen met overgewicht als geheel minder gaat afwijken van het gemiddelde. Met andere woorden we zijn op de goede weg, al is er ook nog een weg te gaan!

Petra van Setten, Kinderarts en één van de initiatief nemers van GO!:
“Zelf ben ik geen “belanghebbende” anders dan dat ik voor zoveel mogelijk kinderen wil voorkomen dat zij overgewicht ontwikkelen, wanneer de kinderen met ernstig overgewicht naar mij verwezen worden, sta ik met de rug tegen de muur en kan alleen maar de gevolgen behandelen, het tij moet eerder gekeerd worden”