Passende zorg bij kinderen met overgewicht

Passende zorg bij kinderen met overgewicht

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Toch ontvangt deze groep in het huidige zorgsysteem weinig tot geen begeleiding. Het programma GO! Gezond Onderweg brengt daar verandering in. ‘Met deze aanpak coachen we kinderen en jongeren met ernstig overgewicht in hun eigen omgeving naar een gezondere leefstijl’, vertelt kinderarts en medisch coördinator Annejet Plaisier uit het Rijnstate. 

Lees meer